Turtle Festival Festa do Jaboti

Traditional dance. 20.09.2019, TI Kateté, Djudjékô © Tewe kayapo

A dança tradicional. 20.09.2019, TI Kateté, Djudjê-kô, Brasil © Tewe kayapo